LSTN

ABA2 m.

1+2 III a Abov vrch, výš. kóta Hurbanovo KN ♦ Abov vinohrad vrch Martovce KN
3 Z OM Aba (STJ1, s. 337, 495). TN Abov vinohrad je pravdep. starší al. variantný názov vrchu v Hurbanove KN.
Va