LSTN

ABRHÁMOVIA plt.

1+2 I b U Abrhámov lúka, pasienok Píla ZC
3 Z rodinného mena Abrhámovia (< K Abrahám redukciou + -ov-ia).
Va