LSTN

ANDRIKÓCKY adj.

1+2 Ia Andrikócka zem lúka Honce RV
3 Pravdep. z maď. OM Andrikó + -ck-ý.
Va