LSTN

ABROSKA f.

1+2 I a Abroska pasienok Chrámec RS
3  Z OM Abros + -k-a.
Va