LSTN

ABRUČA m./f.

1+2 III a Abručino miesto Jenkovce SO
3 Z OM Abruča. Môže ísť aj o adj. zo subst. obruč vplyvom maď. tvaru abronsz. Zakončenie na -o (Abručino) mohlo vzniknúť vplyvom ukr. nárečí (ASJ II/2, s. 100).
Va