LSTN

ADAM55 m.

1 I a Adam-Eva b Nad Adamom, Pri Adamovi III a Adamov2, Adamová12, Adamové, Adamovie, Adamovo2 b Na Adamoviea Adamov kút, Adamova debra/dolina2/hora2/lúka3, Adamov hrb, Adamovie dolinka2/jama, Adamov les/potok/vrch4, Adamova roľa, Adamov hon, Adamovo pole, Adamov táľ, Adamov laz2, Adamovo peklo; Adamovie zadky, Adamove brehy, Adamovie lúky, Adamove lazy; Šachta na Adamove b Ku Adamovej debre, Pod Adamovou horou
2 a les7, pole7, lúka5, pasienok2, baňa, dolina, vrch b les, lúka, pasienok, pole ♦ a pole12, lúka6, výš. kóta5, les4, pasienok4, vrch4, baňa2, dolina2, miesto2, vinica b pole2
3 Z OM Adam. TN Adamov je variantný názov pre lúku Adamka v Kľaku ZC a pole Adamovské Jabloňovce LV. Pravdep. TN Adamovie dolinka a Adamova Dolina v Ábelovej LC sú variantné názvy rovnakých objektov. Št. TN Adamov vrch v Drienove KA má variantný názov Adamvrch. N pl. m. poses. adj. -ov-y (Adamovi berehi) v Staškovciach SP, kolekt. poses. adj. so suf. -ov-ie (Adamovie) v Istebnom DK, (Adamé lúki, Na Adamé) v Mojtíne PU, -e (Adame zatki) v Pružine PB, -oj-e (Adamoje doľinka) v Ábelovej LC, -ech (Adamech doľina) v Hubine PN, -éch (Adaméch) v Podkylave MY. • Csl. výskyt.
Va