LSTN

ÁBELOVSKÝ adj.

1+2 Ia Ábelovská Basa miesto Nová Dedina LV
3 Z OM Ábel + -ov-sk-ý.
Va