LSTN

ABAD m.

1+2 IIIa Abadovo očko vrch Tisovec RS
3 Z OM Abad. Mohlo by ísť aj o adj. abadové z maď. podoby subst. ob(v)od (STJ1, s. 433).
Va