LSTN

ABRAHÁMOVSKÝ adj.

1+2 I a Abrahámovská lúka, pole Čierny Balog BR
3 Z OM Abrahám + -ov-sk-ý. Staršie variantné názvy sú Abrhamovská, Abrahomovská.
Va