LSTN

ABTAJLUNG3 m.

1+2 I a Abtajlung pole Horné Obdokovce TO, Abtajlungy pole Ludanice TO, Abtajlungy pole Horné Obdokovce TO
3 Z nem. subst. Abteilung "oddelenie; oddeľovanie, rozdeľovanie". V Ludaniciach TO je pole s variantnými TN Abtajlung, Aptajlungy oddelené dvoma potokmi (medzi potokmi). Pole v Horných Obdokovciach TO sa nachádza na svahu.
Va