LSTN

ABRAVA f.

1+2 I a Abrava pole Plášťovce LV
3 Azda skomolením vplyvom maď. z pôv. Obrova (< psl. *obrova, *obrovъ : *ob-ryti; Babik, 2020, s. 236). Podľa S. O. Verbyča (2021, s. 359) môže ísť o fonetickú sekundárnu formu od *Obrava (< psl. *obrava < *obryti).
Va