LSTN

ABOČKA f.

1+2 I a Abočky miesto Podkriváň DT
3 Azda z OM Aboč + -k-a.
Va