LSTN

ADAMVRCH m.

1+2 I a Adamvrch pole, vinica Drienovo KA
3 Z OM Adam + subst. vrch. Vrch má št. TN Adamov vrch. Vinica a pole sa zrejme nachádzajú na jeho svahoch.
Va