LSTN

ABRODSKÝ adj.

1+2 Ib Pri abrodskej ceste lúka, pasienok Veľké Leváre MA
3 Z TN Abrod (< verb. obrodiť "oživiť, obnoviť", obnovená, revitalizovaná chotárna časť; HM, s. 333) + -sk-y. Št. TN je Pri abrodskej ceste, variantný názov je Pri obrodnej ceste.
Va