LSTN

ADAMOVSKÝ14 adj.

1 I a Adamovská6, Adamovské3Adamovský kút, Adamovské nivky/polesie, Adamovský les, Adamovská kopanica
2 a les5, pole4, lúka3 ♦ a les2, miesto, pole, vrch
3 Z OM Adam + -ov-sk-ý. TN z obcí Gbely SI a Brodské SI vznikli z názvu samoty Adamov + -sk-ý. TN Adamovské, Adamovské polesie, Adamovský les v Gbeloch SI sú variantné názvy lesa. • Ojedinelý výskyt v strsl. a v záhor. oblasti.
Va