LSTN

ADAMEC14 m.

1 I a Adamec; Kadlubný Adamec III a Adamcová7, Adamcovo2 b Nad Adamcovoua Adamcova lúka; Adamcove lúky
2 a lúka3, pasienok3, pole3, dolina, les, miesto, svah b les ♦ a lúka2
3 Z OM (P) Adamec (< K Adam + -ec). V Závode MA podľa vlastníka okolitých polí, vo Veľkej Lehôtke PD podľa horára. • Ojedinelý výskyt v strsl. a zsl. oblasti.
Va