LSTN

ADEMČEK m.

1+2 III a Ademčekovie pole Chynorany PE
3 Z OM Ademček (< K Adam + -ček). Kolekt. poses. adj. -ej-e (Ademčekeje). Ademček je pravdep. chybný zápis, môžno aj úradného P Adamček. V Chynoranoch PE sa P Adamček, Ademček dnes nevyskytujú (DP).
Va