LSTN

ÁRVAIČKA f.

1+2 I a Árvaička lúka Revúca RA
3 Z OM Árvai (< maď. podoby Árva krajového názvu "Orava" + -i) + -ič-k-a. S gem. nár. zmenou č > š (Árvaiška). Majiteľ lúky v Revúcej RA mal P Kukla, ale zmenil si ho na maď. Árvai, variantné názvy sú Árvaiho lúka, nár. Jankovia jama/jema (KRŠ, s. 129).
Va