LSTN

ADAMČÍK2 m.

1+2 IIIa Adamčíkova dolina pasienok Radoma SK, Adamčíkova polianka pasienok Stropkov SP (Bokša)
3 Z P Adamčík (< K Adam + -č-ík).
Va