LSTN

ADAMKA9 f.

1 I a Adamka6 b Nad Adamkoua Kút od Adamky IIIa Adamkina lúka
2 a lúka3, les2, miesto2, pole2, pasienok, výš. kóta b les, pasienok ♦ a les, lúka, pasienok
3 Z OM Adam + -k-a. Adj. s poses. suf. -in-a s alternáciou k/č (Adamčina lúka) v Údole SL. TN vznikli pravdep. podľa OM majiteľa, v Lokci NO podľa richtára Adama, kt. vraj pri hádke o vlastníctvo potoka, kt. pramenil v pomenovanom objekte a rozdeľoval lokčianske územie od ťapešovského, priviazali ku smreku. TN Adamka v Ťapešove NO pomenúva aj lokalitu s jarkom, mohlo by ísť aj o spomínaný deliaci potok, hoci potok Adamka sa nachádza z druhej strany obce Ťapešovo NO a podľa polohy k nemu vznikli názvy lesa a pasienka Kút od Adamky, Nad Adamkou. TN Kút od Adamky, Nad Adamkou, Krivý kút v Ťapešove NO môžu byť variantné názvy objektov les a pasienok. Št. názov lesa je pravdep. iba Kút.
Va