LSTN

ADAMOVIČ m.

1+2 IIIa Adamovičovie nivka pole Láb MA
3 Z OM Adamovič (< K Adam + -ov-ič). Kolekt. poses. adj. so suf. -ov-ých (Adamovičovích ňivka).
Va