LSTN

ADAMOVKA2 f. [JA-; -UFKA]

1+2 I a Adamovka lúka, pole Rabča NO b Na Adamovke pole Rabča NO
3 Z OM Adam (pravdep. majiteľa Jadama Voskvarka) + -ov-k-a. Nár. Jadamufka s protetickým j a s asimiláciou v > f. Predložkový TN Na Adamovke (Na Jadamufce) pravdep. označuje pole al. jeho časť vo väčšej lokalite s nár. názvom Jadamufka.
Va