LSTN

ADAMPOTOK2 m.

1+2 I a Adampotok pole Záhradné PO; Adampotoky pole Mošurov PO
3 Z OM Adam + subst. potok.
Va