LSTN

ADJUNKT m.

1+2 IIIb Pod Adjunktovým vŕškom pole Studienka MA
3 Z pôv. lat. subst. adjunkt "pomocný úradník". Variantný TN je Rektorov vŕšok. Pole patrilo rechtorovi, kt. zastával aj funkciu adjunkta, al. predchádzajúci majiteľ bol adjunktom. Keďže pole sa nachádza v doline, je možné, že Adjunktov vršek a Rektorov vŕšok (Rechtorúv vršek) sú variantné názvy jedného poľa na vyvýšenom mieste a ďalšie pole v doline bolo pomenované vzhľadom na polohu Pod Adjunktovým vŕškom (Pod Adjunktovím vŕškem).
Va