LSTN

ADAMČEK m. [-N-]

1+2 Ia Papradné u Adamčekovcov pole Moravské Lieskové NM
3 Z rodinného mena od P Adamček (< K Adam + -č-ek), nár. Papranné u Adančekov.
Va