LSTN

ADAMČEKOVIA plt. [-N-]

1+2 Ia Papradné u Adamčekov pole Moravské Lieskové NM
3 Z rodinného mena Adamčekovia (< P Adamček z K Adam + -č-ek + -ov-ia), nár. Adančekovia (Papranné u Adančekov).
Va