LSTN

ADOLF m.

1+2 Ia Štôlňa Adolf štôlňa Hnilčík SN
3 Z K Adolf.
Va