LSTN

ÁDOR2 m.

1+2 I a Dolný Ádor pole Dunajská Streda DS, Horný Ádor pole Dunajská Streda DS
3 Z maď. P Ádor.
Va