LSTN

ÁDORSKÝ2 adj.

1+2 I a Ádorské pole, výš. kóta Ohrady DS, Ádorské pole Malé Dvorníky DS
3 Z maď. P Ádor + -sk-ý. Variantný názov v Ohradách DS je Ádorovské.
Va