LSTN

ÁDOROVSKÝ adj.

1+2 I a Ádorovské pole, výš. kóta Ohrady DS
3 Z maď. P Ádor + -ov-sk-ý. Variantný TN je Ádorské.
Va