LSTN

ADRIAŠKA f.

1+2 I a Adriaška les, lúka, pasienok Jedlinka BJ
3 Z OM Adriaš + -k-a.
Va