LSTN

ADJUSTÁCIA f. [ADU-]

1+2 I a Adjustácia miesto Rimavská Sobota RS
3 Z pôv. lat. subst. adjustácia "vykonanie" (HSSJ1, s. 76), nár. Adustácia. Pravdep. išlo o určitý druh hospodársky využívanej pôdy, ktorá sa stala predmetom vyrovnania finančných pohľadávok.
Va