LSTN

AFRIKA f.

1+2 I a Afrika miesto Trenč LC
3 Z choronyma Afrika. Mohlo ísť o slnečnú al. suchú, príp. vzdialenú lokalitu.
Va