LSTN

ÁČ m.

1+2 IIIa Áčova studňa miesto Komjatice NZ
3 Z OM Áč (< maď. subst. ács "tesár"; DUP, s. 92).
Va