LSTN

AGÁTOVŇA2 f.

1+2 I a Agátovňa pole, výš. kóta Gajary MA, Agátovňa pole Kostolište MA
3 Zo subst. agátovňa (< subst. agát + -ov-ň-a) "miesto, kde rastú agáty, agátový porast".
Va