LSTN

AGÁČOŠ2 m. [-Č-, -C-]

1+2 I a Agáčoš miesto Senec SC, Agáčoš miesto Poltár PT
3 Z maď. adj. akácos "agátový" (MÉK1, s. 15). V Senci SC Agácoš.
Va