LSTN

AGNES f.

1+2 Ia Baňa Agnes les Poproč KE
3 Z K Agnes (nem. podoba K Agnesa, Agneša). Les bol pomenovaný podľa bane Agneška, kt. sa v ňom nachádza. Agnes je pravdep. starší názov bane, št. bola podoba Agneška.
Va