LSTN

AGRAŠ m.

1+2 I a Agraš vrch, výš. kóta Pukanec LV
3 Z nár. subst. argaš "tŕnitý ovocný ker, egreš obyčajný (Grossularia uva-crispa)" (SSN1, s. 428).
Va