LSTN

AGLAC m.

1+2 I a Nižný Aglac pole Jasov KE
3 Neznámy pôvod.
Va