LSTN

AGNEROVSKÝ adj.

1+2 I a Agnerovská les, lúka, pole Lakšárska Nová Ves SE
3 Pravdep. z P Agner, kt. je časté v okolí Bratislavy (DP) + -ov-sk-ý. Podľa ľud. etymológie z pomenovania zemiakov agnere, kt. sa tu pestovali.
Va