LSTN

AHOJ2 m.

1+2 I a Ahoj vrch Piešťany PN, Ahoj les, sad Bratislava-Nové Mesto BA
3 Z citoslovného pozdravu ahoj.
Va