LSTN

ACHTARÍN3 m. [ACH-, AK- ]

1+2 I a Achtarín miesto Vysoká pri Morave MA b Pred Achtarínom miesto Vysoká pri Morave MA, Za Achtarínom miesto Vysoká pri Morave MA
3 Z názvu mŕtveho ramena rieky Moravy Achtarín. Predložkové TN označujú objekty pred alebo za týmto ramenom, kt. prechádzalo cez les v katastri Vysokej pri Morave MA. TN Achtarín, Za Achtarínom v podobe Aktarín, Za Aktarínem. I sg. -em (Pred Achtarínem, Za Aktarínem).
Va