LSTN

AGARSKÝ adj.

1+2 I a Agarské pole Veľká Dolina NR
3 Z MN Agar (< *Ogar(i),*ogar- ; STJ1; s. 333, 432, 587) + -sk-ý. Pole pravdep. patrilo k tejto osade, ktorá ležala v okolí obce Močenok NR.
Va