LSTN

ACHTEL2 m.

1+2 I a Prostredné achtele pole Rohožník MA, Prostredné achtele pole Sološnica MA
3 Z pôv. nem. achtel "poľnohospodárska pôda s rozlohou okolo 1,4 ha" (HSSJ1, s. 78), "osmina" (porov. Šrámek, 1995, s. 238). Pravdep. ide o jedno pole, kt. sa nachádza v katastrálnych územiach obidvoch obcí.
Va