LSTN

AJANDÉK m. [-ÉK, -ÍK]

1+2 I a Ajandéky pole Šurany NZ (Kostolný Sek)
3 Z maď. subst. ajándék "dar". Vo variantných podobách Ajandéky, Ajandíky. Mohlo ísť o darované pozemky.
Va