LSTN

AJPA f.

1+2 I a Ajpa pole Bretejovce PO
3 Neznámy pôvod.
Va