LSTN

AJŠNIT3 m.

1+2 I b Nad ajšnitom les Bratislava-Devínska Nová Ves BA, Pri ajšnite pole Švošov RK; Medzi štrekami pri ajšnite pole Švošov RK
3 Z nem. subst. Einschnitt "zárez, priehlbeň" al. "priekopa" (porov. Šrámek, 1995, s. 237). Predložkové TN v podobách Nad ajšnidom v Devínskej Novej Vsi BA, Pri ajsňiťe, Medzi štrekami pri ajsňiťe v Švošove RK
Va