LSTN

AGOŠTON m. [-ON, -AN]

1+2 I a Agošton vrch, výš. kóta Žíp RS
3 Z maď. OM Ágoston (< lat. K Augustinus). V podobách Agošton, Agoštan. Variantný TN pre vrch je Kráľovský vrch.
Va