LSTN

AKCIA12 f.

1 I a Akcia, Akcie7, Nižné Akcie, Vyšné Akcie b Pod Akciami; Na Akcie
2 a pole7, lúka4, les b les, pasienok
3 Z pôv. lat. subst. akcia "súdne konanie" (HSSJ1, s. 79) al. "členský podiel" (SSN1, s. 57). Mohlo ísť o vysúdené pozemky. Na lúke v Banskej Bystrici (Šalkovej) kedysi boli spoločnosti. V Lietavskej Svinnej-Babkove ZA má pasienok Pod Akciami variantný TN Podrúbanie.
Va