LSTN

AKOLSKÝ adj.

1+2 Ia Akolský les pole Vrakúň DS
3 Pravdep. z prvej časti maď. názvu majera Akolhely (< maď. subst. akol "ohrada pre zvieratá, ovčiareň" zo slov. subst. okol "kovová ohrada"; HSSJ3, s. 270 + maď. subst. hely "miesto") + -sk-ý al. priamo zo subst. akol + -sk-ý.
Va