LSTN

AKOMÁŇ2 m. [A-, O-]

1+2 I a Akomáň pole, výš. kóta Šurany NZ, Akomáň pole Tvrdošovce NZ
3 Z MN Okomáň (samota, časť Šurian NZ). V podobách Akomáň, Okomáň.
Va